Liikkujan maisema kasvukäytävällä

Suomen kasvukäytävä on maan suurin yhtenäinen työssäkäynti- ja talousalue, joka toimii aitona innovaatio- ja kehittämisalustana älykkäille ihmisten, tavaroiden, palveluiden sekä osaamisen liikkumisratkaisuille

Lue lisää »

Liikuttavia tekoja kasvukäytävällä

Suomen kasvukäytävällä tehdään päivittäin noin 12 miljoonaa yksittäistä matkaa. Erilaisten työ- ja vapaa-ajan reissujen taittamisesta halutaan tehdä ympäristöystävällistä, arkeen sopivaa, mukavaa ja hyvinvointia edistävää. Poimimme Liikkujan viikon kunniaksi esimerkkejä käytävän varrelta. HELSINGISSÄ ISON KAUPUNGIN ELKEIN Pääkaupungin alueella liikkuu päivittäin valtava määrä väkeä. Vuoden 2018 syksyllä helsinkiläiset tekivät vuorokaudessa jopa 1 765 084 kaupungin sisäistä matkaa, […]

Lue lisää »

Työmatkaliikkumisen Edelläkulkija -kunniamaininta Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille

Tällä viikolla vietetään Euroopan Liikkujan viikkoa jota Suomen kasvukäytävä -verkosto juhlistaa myöntämällä työmatkaliikkumisen Edelläkulkija -kunniamaininnan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille (KHSHP). KHSHP on mahdollistanut henkilöstölleen erilaisia työmatkaliikenteen liikkumismahdollisuuksia mm. joukkoliikenteen käytön tukemista, yhteiskäyttöpyöriä sekä sähköpyöräkokeiluja työmatkan taittamiseen asemanseudulta Ahvenistolle, kytkeytyen sujuvasti myös joukkoliikenteeseen. Työmatkaliikenne on kävelyn ja pyöräilyn myötä koettu henkilöstön hyvinvointia tukevaksi sekä ympäristöystävälliseksi vaihtoehdoksi. Myös joukkoliikenteen […]

Lue lisää »

Suomen kasvukäytävä -verkoston ohjausryhmä koolla Riihimäellä

Suomen kasvukäytävä -verkoston ohjausryhmä kokoontui perjantaina 13.9.19 Riihimäelle  keskustelemaan tulevaisuudesta. Kokouksen alussa MDI Oy esitteli kesän ja syksyn -19 aikana toteutetun arvioinnin tuloksia Suomen kasvukäytävä -verkoston toiminnasta.  Arvioinnin tuloksena kannustetaan jatkamaan kasvukäytävätyötä laajassa yhteistyössä. #hallitusohjelma2019 #raideliikenne #VT3 #älykkäät #ympäristöystävälliset #liikkumisratkaisut #1,5C #yhteiskehittäminen

Lue lisää »

Vahvuuksien vahvistamisesta virtaa koko Suomelle

Kehitystyötä voidaan tehdä monin eri tavoin. Kärjistäen: toinen vahvistaa vahvuuksiaan, toinen poistaa heikkouksiaan. Kumpikin tapa voi tuoda hyvän lopputuloksen. Oleellista on kehittäminen. Pahinta olisi olla tyytyväinen ja tavoitteeton. Kehittämisen ”henkeen” kuuluu lisäksi se, että samaan aikaan on osattava olla ylpeä aidoista saavutuksista, ja samalla kuitenkin myös kriittinen; olisiko asian voinut tehdä vielä paremmin. Suomen kasvukäytävä […]

Lue lisää »

Kestävä kaupunki -ohjelmassa teemaklinikoita sekä rahoitushaku avoinna

Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelman tavoitteena on että kestävä kehitys toteutuu kaupunkien ja kuntien kaikessa toiminnassa. Nyt käynnistyneessä haussa etsitään kaupunkien ja kuntien sosiaalista kestävyyttä edistäviä hankkeita. Haussa avustetaan kokeiluja ja pilotteja, jotka testaavat uusia ratkaisuja tai aiemmin testattujen ratkaisujen laajempaa käyttöönottoa. Haku on avoinna 4.10. saakka. Ilmoittaudu mukaan myös teemaklinikoille, 16.9.2019 järjestetään Osallisuus ja […]

Lue lisää »

Haja-asutusalueille älykkäitä liikkumisratkaisuja palvelumuotoilun keinoin

Toukokuussa päättyneessä Laurea-ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammattikorkekoulun (HAMK) Kyliltä kasvukäytävälle -hankkeessa on selvitetty, miten haja-asutusalueilla voidaan kehittää ja tarjota ihmislähtöisiä, älykkäitä pienten volyymien liikkumisen ja kuljetusten palveluita ihmisille, palveluille ja tavaroille. Hankkeen aikana Pohjois-Espoossa ja Kanta-Hämeessä suoritettiin kaksi pilottikokeilua yhteistyössä alueiden asukkaiden, toimijoiden ja yrittäjien kanssa. Hankkeen selkärankana on toiminut palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen, joilla on pyritty […]

Lue lisää »

Uutta liiketoimintaa toimialojen rajapinnoilta edistämään Suomen kilpailukykyä

Uusia innovaatioita ja liiketoimintaa haetaan kohtauttamalla liikennealan sekä hyvinvointi-, liikunta- ja terveysteknologia alan toimijoita. Tavoitteena on löytää kestäviä palveluratkaisuja ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen, älykkääseen työmatkaliikkumiseen ja ilmastotavoitteiden sekä koko Suomen kilpailukyvyn edistämiseen. Samalla selvitetään toimijoiden halukkuutta tuoda esille suomalaista osaamista keväällä 2020 Helsingissä järjestettävässä TRA2020 -konferenssissa. Ensimmäinen avoin toimialojen kohtauttamistilaisuus järjestettiin 20.8.19 Traficomin tiloissa, mukana […]

Lue lisää »

CaaS Nordic ry edistää hallitusohjelman tavoitteita logistiikassa

Rinteen hallituksen ohjelma julkistettiin kesäkuun alussa ja se toimii Suomen kehityksen ohjekirjana tulevat vuodet. Logistiikan kehityksen kannalta hallitusohjelman tavoitteet tukevat hyvin alan kehitystä ja keskeisiä kehitystarpeita. Suomessa näitä teemoja on työstetty jo pitkään ja uusi CaaS Nordic Ry ja sen orkestroima toimijajoukko tuo tämän tekemisen yhteen tulosten ja vaikuttavuuden konkretisoimiseksi. Suomen uudessa hallitusohjelmassa logistiikan kannalta […]

Lue lisää »