Hausjärvi – keskellä Suomen kasvukäytävää

Sijainniltaan Hausjärvi ei voisi olla paremmassa paikassa –keskellä Suomen kasvukäytävää, jossa tuotetaan 48,9 %:tia Suomen BKT:sta ja jossa on 46,3 %:tia avoimen sektorin työpaikoista. Hausjärvellä hyvä saavutettavuus luo erinomaiset edellytykset työllistymiselle ja yrittämiselle. Tämän takeena on myös raideliikenne, joka takaa yhteydet Hausjärven neljästä taajamasta Oitista, Mommilasta, Hikiästä ja Ryttylästä. Voisi sanoa, että Hausjärven elinvoiman takeena […]

Lue lisää »
Kuva: Justus Hirvi/Bonzu & MUJI

Maailman ensimmäinen joka sään robottibussi GACHA ajoi neitsytmatkansa

Maailman ensimmäinen joka sään robottibussi GACHA ajoi neitsytmatkansa talvisessa Helsingissä – otetaan käyttöön Espoossa huhtikuussa. Ensimmäinen säällä kuin säällä kulkeva robottibussi GACHA julkistettiin tänään Helsingissä. Ilman kuljettajaa liikkuva bussi on suomalaisen Sensible 4:n ja japanilaisen MUJIn yhteistyön tulos. Bussin voi nähdä liikkuvan Espoossa jo huhtikuussa. GACHA ajoi neitsytmatkansa tänään Helsingissä Kansalaistorilla keskustakirjasto Oodin edustalla. Robottibussi […]

Lue lisää »

Yhteiskehittämisellä ilmastoystävällisiä ratkaisuja ja vaikuttavuutta

Suomen kilpailukyvyn kehittämiseen ja ilmastotavoitteisiin pohjautuva yhteinen visio älykkään liikenteen kehittämiseksi on luotu n. 20 kaupungin ja kunnan, neljän kauppakamarin sekä kolmen maakuntaliiton yhteistyönä. Helsinki – Tampere käytävä on Suomen kilpailukyvyn kannalta tärkeä kansainvälisen tason kehitysvyöhyke. Liikkujien ja liikenteen määrä on Suomen korkein ja alueella on merkittävä osa yrityksistä (50%) sekä koulutus-tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta (60%). […]

Lue lisää »

Matkailun saavutettavuus ja matkaketjut

Juuri ilmestynyt Matkailun saavutettavuus ja matkaketjut – raportti käsittelee kattavasti ja selkeästi matkailun matkaketjuihin liittyvää nykytilannetta. Raportti nostaa esiin  tavoitteita sekä keinoja saavutettavuuden ja sujuvien matkaketjujen kehittämiseksi. Esiin nousee myös matkailu- ja liikennealan rajapinnoilla olevia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Raportti löytyy Väyläviraston sivuilta: Matkailun saavutettavuus ja matkaketjut Kuva: Tampereen kaupungin kuvapankki (havainnekuva)

Lue lisää »

Kestävä kaupunki – rahoitushaku auki

Kestävä kaupunki -ohjelman rahoitushaussa etsitään konkreettia ja vaikuttavia kaupunkien ja kuntien kestävää kehitystä edistäviä hankkeita. Haussa avustetaan kokeiluja ja pilotteja, jotka yhdistävät kestävän kehityksen eri osa-alueita. Haun teema-alueet ovat vähähiiliset kaupungit, älykkäät kaupungit, sosiaalisesti kestävät kaupungit ja terveelliset kaupungit. Kokeiluilla ja piloteilla etsitään ratkaisuja kestävän kehityksen eri teemoja yhdistäviin tai nykyisten toimien väliin jääviin haasteisiin. […]

Lue lisää »

Kaupungin oma ohjelmatyö = ohjelmaa ja yhteistyötä

Hämeenlinnan uuden strategian tavoitteiksi määritettiin: hyvinvointia edistävä kaupunki, jossa ovat aktiiviset asukkaat, elinvoimainen asumiskaupunki ja resurssiviisas kaupunki, jolla on kestävä talous. Samalla kaupunginvaltuusto päätti ottaa käyttöön ns. poliittisen ohjelmatyön, joka tarkoittaa toimialat ylittäviä linjauksia asioissa, jotka on todettu erityisen tärkeiksi kokonaisuuksiksi. Ensimmäinen kaupunginhallituksen 12.2.2018 päättämä ohjelmatyö liittyi matkailua koskevaan strategiseen tavoitteeseen: ”Hämeenlinna kuuluu Suomessa viiden […]

Lue lisää »

Bio- ja kiertotalouden kasvupotentiaali esiin Kanta-Hämeessä

Bio- ja kiertotalouden kasvupotentiaali esiin Kanta-Hämeessä – Hämeen liitto käynnistää selvityksen tärkeästä toimialasta. Hämeen liitto on päättänyt käynnistää selvitystyön, jonka tavoitteena on kartoittaa maakunnan bio- ja kiertotalouden toimijat kokonaisuutena. Lisäksi tarkoituksena on selvittää alan kasvupotentiaalia. Selvitys tehdään seutukunnittain niin, että Hämeenlinnan, Forssan ja Riihimäen seutujen tulokset vedetään yhteen maakunnan tasolle. – Näin tuloksia päästään hyödyntämään […]

Lue lisää »

Suomen kasvukäytävä -verkoston ohjausryhmä kokoontui valtioneuvostonkansaliassa

Suomen kasvukäytävä -verkoston ohjausryhmä sai kuulla mielenkiintoisen katsauksen  #Mahdollisuudet #Suomelle, joka on ministeriöiden kansliapäälliköiden yhteinen virkamiesnäkemys avainkysymyksistä hallituskaudella 2019 – 2023. Kokouksessa käytiin vilkasta keskustelua ilmastokysymyksistä, kestävyydestä, hyvinvointiyhteiskunnasta sekä kasvuvyöhykkeiden merkityksestä ja vaikuttavuudesta. Esillä oli myös AIKO -rahoituksen merkitys generoivana vipuvarsi -instrumenttina yhteiskehittämisessä sekä ekosysteemien syntymisen edistämisessä.  Yleisesti todettiin että rahoitus on mahdollistanut Suomen kasvukäytävällä […]

Lue lisää »

Espoolle Energy Globe Award -palkinto

Espoon kaupunki paikallisine kumppaneineen ja verkostoineen palkittiin 29.1.2019 Energy Globe World Award -tapahtumassa Yazdissa, Iranissa. Kyseessä on yksi maailman arvostetuimmista energia- ja ympäristöalan palkinnoista. Palkinto on tunnustus Espoossa pitkään tehdylle kestävän kehityksen työlle, erityisesti energiayhteistyölle. Espoon tärkeimpiä strategisia tavoitteita on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Espoolla on myös edelläkävijärooli yhtenä YK:n kestävän kehityksen kaupungeista. YK:n […]

Lue lisää »

Suomen Kasvukäytävä kaupungistumisen vyöhykkeenä

Helsingin ja Tampereen välinen nauhamainen vyöhyke, joka sisältää Tampereen vaikutusalueen ja jatkuu siitä edelleen Seinäjoelle, muodostaa Suomen kasvukäytävän. Vaikutusalueen selkärankana on valtatie 3, joka on maanteiden runkoverkkoon kuuluva ylimaakunnallinen pääväylä. Runkoverkkopäätöksellä on vahvistettu, että koko kasvukäytävän pitää kuulua korkeimpaan palvelutasoluokkaan. Tällä hetkellä selkärangassa on joitakin kipupisteitä, jotka hoitamattomina pahenevat. Runkoverkkopäätöksen perusteluissa ovat korostuneet liikenteelliset tarpeet, […]

Lue lisää »