Suomen kasvukäytävä ITS World Kongressissa

ITS World Congressiin ja sen yhteydessä järjestettävään MaaS-huippukokoukseen järjestetään Kööpenhaminassa 17.-21.syyskuuta 2018. Kongressin teemana on tänä vuonna elämänlaatu. Suomesta näytteilleasettajia on yli kaksikymmentä, mm. Trafi, Liikennevirasto, LVM, Kyyti.com, Sitowise, Nodeon Oy, InfroTripla, Tampereen ja Oulun kaupungit sekä PayiQ. Suomi on mukana Pohjoismaiden yhteisellä osastolla Nordic Pavillion. Osastolla on lisäksi liikennealan toimijoita sekä yrityksiä Norjasta, Tanskasta sekä […]

Lue lisää »

Taide käyttöön!

Yhteiskuntataiteilijatoiminnan työ jatkuu vuoteen 2020 Riihimäen kaupunki on valittu osatoteuttajana mukaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamaan Taide käyttöön -hankkeeseen, jolla luodaan toimintamalleja luovan suunnittelun ja rakennusalan yhteistyöhön. Riihimäen osahanke käynnistyy elokuussa 2018 ja jatkuu vuoden 2020 loppuun. Hankkeen projektipäällikkönä toimii kuvanveistäjä Marjukka Korhonen ja projektikoordinaattorina FM Sonja Leppänen. Hankkeen myötä Riihimäelle saadaan tuotettua taideohjelma eli periaatteet […]

Lue lisää »

Raideliikenne mahdollistaa -selvityksessä samansuuntaisia tavoitteita

Ramboll on laatinut selvityksen liittyen Helsinki-Tampere-Turku kehityskolmion raideliikennehankkeiden edistämiseen. Selvitykseen osallistuivat Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, Rakennusliitto, Rakennusteollisuus RT, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK, Suunnittelijoiden ja konsulttitoimistojen liitto SKOL sekä Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun ja Tampereen kaupungit. Suomen kasvukäytävä -verkoston yhteinen hallitusohjelmaesityksessä samoja tavoitteita. Selvityksessä suositellaan Suomen hallitukselle, että se edistäisi nopeiden junayhteyksien suunnittelua ja toteuttamista kaupunkien väleillä […]

Lue lisää »

Healthy Mobility – Älykkäät matkaketjut

Ihmisille hyvä saavutettavuus merkitsee vapautta valita asuinpaikka kulloisenkin elämäntilanteen ja mieltymysten mukaisesti. Noin 45% Suomen väestöstä asuu ja 350 000 ihmistä pendelöi kasvukäytävällä. Kasvukäytävää kehitettäessä halutaan pitää ihminen keskiössä: halutaan mahdollistaa laajat työmarkkinat ja työntekemisen uudet tavat, viihtyisä asuminen, laadukkaat palvelut sekä monipuoliset vapaa-ajanmahdollisuudet. Yksi keskeinen esiin nouseva asia on yksilön hyvinvointi ja terveyttä edistävä […]

Lue lisää »

Peput penkkiin! Blox Car toteuttaa kimppakyyti-kokeilun Espoon kaupungin kanssa

Espoo kokeilee työntekijöidensä ja kaupungin asukkaiden kanssa kimppa-autoilua. Blox Carin ja Espoon yhteistyössä toteuttamassa kokeilussa kokeillaan sekä kimppakyytejä, että auton vertaislainaamista. Peput penkkiin kimppa-autokokeilun tarkoituksena on tutkia ja testata kimppakyytejä ja auton yhteiskäyttöä mahdollisuutena yhdeksi ratkaisuksi Espoon kaupungin liikenteen päästöttömyystavoitteisiin. Kokeiluun voivat osallistua Espoossa asuvat ja Espoossa liikkuvat – kokeilu kohdennetaan erityisesti Espoon keskuksen, Otaniemen, […]

Lue lisää »

Suomen Kasvukäytävä -verkoston ohjausryhmä kokousti Fortumilla

Suomen kasvukäytävä -verkoston ohjausryhmä kokoontui perjantaina 7.9. Fortum Oyj.n, Riihimäen yksikössä. Kokouksen alussa meille esiteltiin Fortumin, Riihimäen yksikön toimintaa  sekä saimme mahdollisuuden  tutusta myös kompaktiin ja älykkääseen kiertotalouskylään. ISO kiitos mielenkiintoisesta esittelystä! Kokouksen alkuun saimme myös kaupunginjohtaja Sami Sulkon terveiset ajankohtaisista asioista sekä kehittämisen suunnista Riihimäellä. Saavutettavuus ja älykäs liikenne sekä liikkumispalvelut ovat kattoteemoja rahoitettaville kehittämishankkeille. Ohjausryhmän kokouksen asialistalla olivat mm. kehittämishankkeet, ajankohtaiset asiat sekä  […]

Lue lisää »

Smart Mobility -ohjelma käynnistyy

Business Finland käynnistää Smart Mobility -ohjelman. Se on käynnissä 2018–2022 ja auttaa osaltaan suomalaisia yrityksiä hyödyntämään liikenteen, logistiikan ja liikkumispalveluiden kansainvälisen murroksen tuomat uudet liiketoimintamahdollisuudet. Keskeisiä teemoja ovat saumattomat kuljetusketjut, päästöjen vähentäminen ja datan hyödyntäminen. Liikennemarkkinoiden koko maailmanlaajuisesti on noin 6500 miljardia euroa vuodessa, Suomessa noin 30 miljardia. Markkinat ovat voimakkaassa murroksessa; autojen ja kyytien […]

Lue lisää »

Elinvoimainen Suomi – Kasvukäytävä kilpailukyvyn ytimessä

– Kehityksen tärkeimpiä työkaluja ovat innovatiiviset businessratkaisut – Kasvukäytävä on pääkaupunkiseudulta Hämeenlinnan ja Tampereen kautta Seinäjoelle ulottuva tiiviisti asuttu nauhakaupunkimainen, jolla sijaitsee lähes puolet Suomen työpaikoista. Suomen kasvukäytävä -verkosto tukee alueen pitkäjänteistä kehittämistä. Verkoston hallitukselle laatima esitys pyrkii kasvukäytävän saavutettavuuden tukemiseen ja edistämiseen. Suomen kasvukäytävä -verkostossa on mukana kahdenkymmenen kaupungin ja kunnan, neljän ministeriön, neljän […]

Lue lisää »

Älykkäillä liikkumisratkaisuilla kestävää työperäistä liikennettä

Suomen kasvukäytävä on ollut mukana osapuolena Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksen vetämässä Smart Commuting -hankkeessa, jossa on selvitetty kuinka älykkäillä liikkumisratkaisuilla voidaan edistää kestävää työperäistä liikennettä. Suomessa hankkeen tutkimus, pilotit sekä kehittämiskohteet on toteutettu kasvukäytävillä, pääosin Suomen kasvukäytävällä. Yritysyhteistyökumppaneina Suomesta ovat olleet AC2SG Software Oy, Kyyti Group ja Liikennevirta Oy. Kansainväliset tutkimusosapuolet ja yrityspartnerit hankkeessa ovat olleet […]

Lue lisää »
big delivery truck on road

Hämeen tärkeimmät liikennehankkeet listattu

Kauppakamarit ovat laatineet listan Suomen liikenneverkon tärkeimmistä korjaus- ja kehittämiskohteista. ”Hämeen kauppakamarin alueelta mukana ovat vt 12 välillä Uusikylä-Tillola, vt 2 Helsinki-Forssa-Pori palvelutason parantaminen, vt 10 kehittäminen kaupunkimaisena pääväylänä Hämeenlinnan kantakaupungin alueella ja Helsinki-Riihimäki-Tampere -radan kapasiteetin lisääminen. Esille on noussut myös vt 10 kehittäminen välillä Tuulonen-Hämeenlinna”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. Kauppakamarit muistuttavat listalla, […]

Lue lisää »