Kasvukäytävän palvelutaso on turvattava

Suomen kasvukäytävä on maan tärkein liikenteen, tavaravirtojen ja henkilöliikenteen valtatieväylä. Rungon kasvukäytävälle muodostaa valtatie 3. Sen liikennöitävyyttä ja lyhyitä matka-aikoja ja joustavia matkaketjuja kehitetään monin uusin tavoin. Silti myös oheinen kuva on todellisuutta kasvukäytävällä. Kuvassa on kaunis näkymä Hämeenkyrön kuntakeskuksesta, jossa henkilöautot ja mopoautot ovat päivittäistä liikennettä. Kiertoliittymän suojatiellä vanhukset ja muut asiakkaat kulkevat apteekin, […]

Lue lisää »

Yhteistyössä yhteinen liiketoimintaympäristö

Suomen kasvukäytävä on tehokas yhteistyöverkosto, jonka hyödyntäminen on jokaisen osapuolen oma asia. Kasvukäytäväverkoston yhteiset kehittämisteemat liittyvät saavutettavuuteen (fyysinen ja digitaalinen), viestintään ja kasvukäytävän mahdollisuuksien näkyväksi tekemiseen sekä kehitys- ja palvelualustana toimimiseen. Teemat ovat laajoja ja laveita, joten niiden päälle voi hyvin rakentaa aivan konkreettista tekemistä eri toimijoiden kanssa. Hämeenlinnan seudun yhteistyö on ollut tiivistä ja […]

Lue lisää »

Healthy Mobility – Älykkäät matkaketjut

Ihmisille hyvä saavutettavuus merkitsee vapautta valita asuinpaikka kulloisenkin elämäntilanteen ja mieltymysten mukaisesti. Noin 45% Suomen väestöstä asuu ja 350 000 ihmistä pendelöi kasvukäytävällä. Kasvukäytävää kehitettäessä halutaan pitää ihminen keskiössä: halutaan mahdollistaa laajat työmarkkinat ja työntekemisen uudet tavat, viihtyisä asuminen, laadukkaat palvelut sekä monipuoliset vapaa-ajanmahdollisuudet. Yksi keskeinen esiin nouseva asia on yksilön hyvinvointi ja terveyttä edistävä […]

Lue lisää »

Elinvoimainen Suomi – Kasvukäytävä kilpailukyvyn ytimessä

– Kehityksen tärkeimpiä työkaluja ovat innovatiiviset businessratkaisut – Kasvukäytävä on pääkaupunkiseudulta Hämeenlinnan ja Tampereen kautta Seinäjoelle ulottuva tiiviisti asuttu nauhakaupunkimainen, jolla sijaitsee lähes puolet Suomen työpaikoista. Suomen kasvukäytävä -verkosto tukee alueen pitkäjänteistä kehittämistä. Verkoston hallitukselle laatima esitys pyrkii kasvukäytävän saavutettavuuden tukemiseen ja edistämiseen. Suomen kasvukäytävä -verkostossa on mukana kahdenkymmenen kaupungin ja kunnan, neljän ministeriön, neljän […]

Lue lisää »

Älykkäillä liikkumisratkaisuilla kestävää työperäistä liikennettä

Suomen kasvukäytävä on ollut mukana osapuolena Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksen vetämässä Smart Commuting -hankkeessa, jossa on selvitetty kuinka älykkäillä liikkumisratkaisuilla voidaan edistää kestävää työperäistä liikennettä. Suomessa hankkeen tutkimus, pilotit sekä kehittämiskohteet on toteutettu kasvukäytävillä, pääosin Suomen kasvukäytävällä. Yritysyhteistyökumppaneina Suomesta ovat olleet AC2SG Software Oy, Kyyti Group ja Liikennevirta Oy. Kansainväliset tutkimusosapuolet ja yrityspartnerit hankkeessa ovat olleet […]

Lue lisää »

Liikennepalvelulaki mahdollistamassa kasvua liikenteestä

  Liikennepalvelulaki tulee voimaan heinäkuun alussa. Tietosääntelyä koskevat muutokset tulivat osin voimaan jo tammikuun alussa ja loput ensi tammikuussa. Paljon muuttuu. Liikennemarkkinoille pääsyä helpotetaan ja luodaan mahdollisuuksia uusille palveluille. Liikennepalvelulaki kokoaa sääntelyä yhteen lakiin. Se uudistaa liikennemarkkinoiden sääntelyä kansainvälisestikin tarkasteltuna suoraan vallankumouksellisesti. Liikennepalvelulaki ilmentää uudenlaista ajattelua, jossa liikenne nähdään ennen kaikkea palveluna. Lainsäädäntö ja muut […]

Lue lisää »

Riihimäki Suomen Kasvukäytävällä – Ilmastopalkinto !

Tervehdys kaikki Suomen Kasvukäytävästä kiinnostuneet. Riihimäki palkittiin ilmastotyöstä Kuntaliiton ilmastopalkinnolla. Riihimäellä on tehty erittäin pitkäjänteistä ja systemaattista ilmastotyötä jolloin on saavutettu johdonmukaisia tuloksia.  Ilmastoystävällisyys, robotiikka sekä kiertotalous linkittyvät vahvasti Riihimäen uuteen strategiaan.  Riihimäki rakentaa omaa Suomen Kasvukäytävä – profiilia, kertoo Riihimäen kaupunginjohtaja, Sami Sulkon vlogissaan Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Sami Sulkko, Riihimäki  

Lue lisää »

Saavutettavuus ja sujuva arki kestävän kasvun mahdollistajana

Suomen kasvukäytävä ulottuu Helsingistä Hämeenlinnan kautta Tampereelle ja edelleen Seinäjoelle. Alue on tutkitusti maamme vahvin kasvukäytävä, jonka toimivuus vaikutta koko maamme kilpailukyvyn kehittämiseen. Suomen kasvukäytävä -verkosto edistää ihmisten arjen sujuvuutta sekä kestävää liikkumista digitaalisuutta hyödyntäen sekä mahdollistaa osaavan työvoiman liikkumisen yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Liikkumisratkaisut halutaan kehittää mahdollisimman ilmastoystävällisiksi. Erinomainen saavutettavuus ja toimiva liikennejärjestelmä sekä digitaalinen […]

Lue lisää »

Second Round of the NSB CoRe Regional Workshops

Last months have been quite intense in the development of a spatial vision for the NSB CoRe corridor. The Vision is being elaborated by the VASAB Secretariat in order to enhance regional development, logistics and mobility. Previously we have let you know how the first rounds of workshops to elaborate SWOT analysis went, now we […]

Lue lisää »

Ilmastofiksu kokeilu tuo liiketoimintaa asemille

Fiksu Assa -tapahtuma muuttaa asemat kokeilualustoiksi ja maksuttomaksi markkinapaikaksi 18.–21.4.2018. Kuudessa kaupungissa järjestettävä tapahtuma avaa valitut Espoon, Helsingin, Lahden, Lempäälän, Tampereen ja Vantaan asemat ja matkakeskukset uusia ratkaisuja kokeilevien yritysten ja kaupunkilaisten kohtaamispaikoiksi. Pääkaupunkiseudun asemista mukana ovat Oulunkylä Helsingistä, Leppävaara Espoosta sekä Aviapolis ja Tikkurila Vantaalta. ”Ilmastonmuutoksen hillinnässä tarvitaan uusia ideoita ja tekoja meiltä kaikilta. […]

Lue lisää »