CaaS Nordic ry edistää hallitusohjelman tavoitteita logistiikassa

Rinteen hallituksen ohjelma julkistettiin kesäkuun alussa ja se toimii Suomen kehityksen ohjekirjana tulevat vuodet. Logistiikan kehityksen kannalta hallitusohjelman tavoitteet tukevat hyvin alan kehitystä ja keskeisiä kehitystarpeita. Suomessa näitä teemoja on työstetty jo pitkään ja uusi CaaS Nordic Ry ja sen orkestroima toimijajoukko tuo tämän tekemisen yhteen tulosten ja vaikuttavuuden konkretisoimiseksi.

Suomen uudessa hallitusohjelmassa logistiikan kannalta on nostettu esiin useita merkittäviä ja ajankohtaisia tavoitteita, kuten liikenteen vähäpäästöisyyden edistäminen, EU:n markkinoiden kilpailukyvyn edistäminen, Itämeren ja arktisen alueen yhteistyön kehittäminen sekä harmaan talouden torjuminen. Kaikki nämä tavoitteet ja niihin liittyvät toimet ovat juuri niitä, mitä CaaS Nordic:n jäsenet ovat jo pitkään tehneet ja miksi yhteinen kansainvälinen yhdistys Itämeren alueen logistiikan kehittämiseksi perustettiin keväällä 2019.
Tavoitteista konkreettisiin tekoihin ja tuloksiin

Tavoitteet ja tahtotila edellä mainituille keskeisille kehitysteemoille ovat ilmeisiä ja niitä tukevia toimia monet toimijat ovatkin tehneet jo vuosien ajan. Konkreettisten tulosten ja vaikuttavuuden parantamiseksi pitää kuitenkin tehdä vielä paljon työtä, johon sitoutuu monia eri toimijoita useilta eri aloilta. CaaS Nordic Ry haluaa luoda tätä konkretiaa ja vaikuttavuutta yritysvetoisten yhteishankkeiden kautta. Tällä lähestymistavalla halutaan varmistaa ratkaisujen pysyvyys ja tarkoituksen mukaisuus.
CaaS Nordic Ry:n toiminnan keskiössä yhdistyksen ensimmäisenä vuonna ovat erityisesti Suomi-Baltia-Pohjoismaat yhteistyö, tiedon ja datan jakaminen, logistiikan alustalous, multimodaali logistiikka sekä logistiikan tehokkuuden nostaminen, jolla halutaan vähentää logistiikan ilmastokuormaa. Ja myös jatkossa nämä teemat tulevat olemaan yhdistyksen kulmakiviä.
Käynnissä on jo useita kansallisia ja kansainvälisiä monitoimijahankkeita, joilla tätä toivottua vaikuttavuutta luodaan, mutta myös uusia hankkeita tullaan valmistelemaan ja käynnistämään vielä loppuvuoden aikana yritysvetoisesti ja hyödyntäen T&K&I-rahoitusta.

Hallitusohjelman tavoite CaaS Nordic Ry:n toimi
Liikenteen vero- ja maksu-uudistus Uusien toiminta- ja liikemallien kehittäminen logistiikan alustatalouden avulla
Yhteistyöverkosto kehittämään päästömittaristoa verotuksen pohjaksi Aktiivinen osallistuminen PPP-yhteistyöhön liikenteen päästöjen vähentämiseksi
Liikenteen ja logistiikan digitalisaation edistäminen Aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen digitalisaatio hankkeissa ja niiden käynnistämisessä
Sisä- ja ulkomarkkinoiden kilpailukyvyn varmistaminen Itämeren alueen vahvistaminen kansainvälisissä kuljetusmarkkinoissa ja –käytävissä
EU:n sisämarkkinoiden tuotteiden ja palveluiden vapaan liikkuvuuden edistäminen Osallistuminen EU:n Digital Transport and Logistics Forum:n (DTLF) työhön ja siihen vaikuttaminen muun muassa logistiikan kansainvälisten data- ja tiedonjakamis-mallinen kehityksessä
Arktisen yhteistyön lisääminen liikenneyhteyksissä Suomen integroiminen logistiikka-hubina lännen ja idän välisiin kuljetuskäytäviin sekä aktiivinen Skandinaavia-Venäjä-Baltia yhteistyö.
Pohjoismaiden on oltava parhaiten integroitu alue Pohjoismaiden välinen yhteistyö muun muassa EU CEF -rahoitteisessa FEDeRATED-hankkeessa ja rajan ylitys ratkaisuissa Suomen ja Norjan välillä
Alueellinen ja rajat ylittävä yhteistyö Osallistuminen alueellisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin (H2020, CEF, Interreg, SEFR, IBA)
Tilaajien vastuun lisääminen kuljetuksissa Kuljetusten läpinäkyvyyden parantaminen (supply chain visibility)

CaaS Nordic yhdistää logistiikan ekosysteemit
CaaS Nordic Ry:ssä yhdistyy yksityiset ja julkiset toimijat, jotka edistävät logistiikan digitalisaatiota. Yhdistyksen erityispiirteenä on se, että yhdistys yhdistää useita eri logistiikan kehityksen keskiössä olevia alustatoimijoita ja ekosysteemejä kansainvälisesti, kuten älykkäitä kuljetuskäytäviä kehittävän CaaS-ekosysteemin, älykäs satama- ja laiva-alustaekosysteemin, logistiikan lohkoketjuratkaisuja edistävän lohkoketjuekosysteemin ja Itämeren alueen älyliikenne yhteisöjä. Ekosysteemien yhteistyöllä yhdistyksellä on mahdollisuus kehittää ratkaisua kansainvälisen, kilpailukykyisen, kestävän ja tehokkaan logistiikan kehittämiseksi.

Lisätiedot:
CaaS Nordic Ry
Juha Kenraali, yhdistyksen puheenjohtaja
040 557 8903, juha.kenraali@caasnordic.eu
Kyösti Orre, yhdistyksen asiamies
040 042 6134, kyosti.orre@caasnordic.eu

CaaS Nordic Ry:ssä ja ekosysteemityössä on mukana tiivisti myös Suomen kasvukäytävä –verkosto.