Business Finlandilta noin 30 miljoonan pääomalaina kasvualoille

Business Finlandilta noin 30 miljoonan pääomalaina merkittävien kasvualojen rakentamiseksi Suomeen. Kasvumoottoreita toteutetaan yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja julkisten toimijoiden kumppanuusmallilla.

Kasvumoottorit

Business Finland on valinnut ensimmäisen kasvumoottorikilpailutuksen voittajat.

Business Finland myöntää yhteensä 28,4 miljoonaa euroa pääomalainaa viidelle alustayhtiölle, joiden tavoitteena on edistää uusien liiketoimintaekosysteemien kehittymistä ja kasvua Suomeen. Pääomalaina myönnettiin tarjouskilpailulla, ja se on osa Business Finlandin kasvumoottorirahoitusta.

Business Finlandin kasvumoottoreille tarkoitettua pääomalainaa saavat:

Kyyti Group Oy: Smart Mobility Ecosystem (kutsuliikenne, MaaS)

Suomen Tilaajavastuu Oy: Trust Platform (kiinteistö ja rakentaminen)

Iceye Oy: Internet of Locations (avaruusdata)

Vediafi Oy: Vedia CaaS (Corridor as a Service, logistiikka)

Griffin Refineries Oy: Plastic Waste Refining Ecostystem (kiertotalous)

Kasvumoottoreita toteutetaan yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja julkisten toimijoiden kumppanuusmallilla.

”Kasvumoottoreiden luoman verkostomaisen yhteistyön tulokseksi voi syntyä ylivertainen systeemi, jonka kilpailuetua on erittäin vaikea kopioida”, arvioi kehityspäällikkö Karin Wikman Business Finlandista.

Nyt rahoitetut alustayhtiöt toimivat muovijätteen kierrättämisen, satelliittikuvantamiseen perustuvien sijaintipalveluiden, datapohjaisen rakennetun ympäristön, älykkäiden liikkumispalvelujen ja digitaalisten logistiikkapalvelujen aloilla. Ne tähtäävät yli miljardin euron uuteen liiketoimintaan, vientiin tai investointeihin Suomeen. Alustayhtiön toiminnan tulee olla kasvuhakuista, jotta laina pystytään aikanaan maksamaan takaisin kohtuullisella tuotolla valtiolle.

Pääomalainan lisäksi kasvumoottoreiden syntyä rahoitetaan niin kutsutulla orkestrointirahoituksella, jonka avulla verkotetaan eri toimijoita ja edistetään innovaatioyhteistyötä.

Lähde: https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2018/business-finlandilta-noin-30-miljoonan-paaomalaina-merkittavien-kasvualojen-rakentamiseksi-suomeennew-page/?ref=rns_tw

Kuva: Business Finland

Suomen kasvukäytävä -verkosto onnittelee kaikkia kasvumoottoreita sekä toimii myös kehittämisalustana älykkäiden palveluiden pilotoinneille ja ekosysteemien rakentamiselle.