Älykkäillä liikkumisratkaisuilla kestävää työperäistä liikennettä

Suomen kasvukäytävä on ollut mukana osapuolena Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksen vetämässä Smart Commuting -hankkeessa, jossa on selvitetty kuinka älykkäillä liikkumisratkaisuilla voidaan edistää kestävää työperäistä liikennettä. Suomessa hankkeen tutkimus, pilotit sekä kehittämiskohteet on toteutettu kasvukäytävillä, pääosin Suomen kasvukäytävällä. Yritysyhteistyökumppaneina Suomesta ovat olleet AC2SG Software Oy, Kyyti Group ja Liikennevirta Oy. Kansainväliset tutkimusosapuolet ja yrityspartnerit hankkeessa ovat olleet Sveitsistä ja Itävallasta. Hanke on osa EU:n ERA-NET Cofund Smart Cities and Communities kokonaisuutta.

Hankkeen tutkimuksissa on selvitetty mitkä ovat ihmisten liikkumistarpeet nyt ja lähitulevaisuudessa työmatkoihin liittyen. Samalla on analysoitu millä tavoin näihin tarpeisiin voidaan vastata uusilla liikkumisen ratkaisuilla. Hankkeessa osallistujamaissa on toteutettu aiheesta laaja kyselytutkimus ja tämän lisäksi on tehty fokusryhmähaastatteluita, joilla on rikastettu kyselystä saatua tietämystä uusien palveluiden kehittämiseksi.

Hankkeessa on myös verrattu Sveitsin ja Suomen asiantuntijoille ja päättäjille suunnatulla kyselyllä eri viiteryhmien suhtautumista uusiin liikkumispalveluihin ja -ratkaisuihin sekä niiden kehittämis- ja toteuttamisvastuisiin. Tästä teemasta huomattavimpana tieteellisenä tuloksena voidaan pitää kansainvälisessä ICoMaaS konferenssissa saatua parhaan paperin palkinto julkaisusta ”Regulation and Governance Supporting Systemic MaaS Innovations – Towards Innovation Platforms” (Surakka, T., Härri, F., Haahtela, T., Horila, A. & Michl, T. 2017). Artikkelin päätuloksena esitetään kuinka eri päätöksenteon viiteryhmät ja verkostot saadaan toimimaan yhteistyössä siten, että niiden toimet luovat yhteisen innovaatioalustan edistämään kestävien liikkumispalveluiden ja -ratkaisujen kehittämistä.

Merkittävänä osana hanketta ovat olleet yritysosapuolten kehityshankkeet, joilla on viety konkreettisesti eteenpäin kestävän liikkumisen palveluita.

AC2SG Software Oy on kehittänyt ohjelmistoja ja palvelukonsepteja sähköautojen latauspaikkojen optimaalisten sijaintipaikkojen määrittämiseksi. Heidän kehittämän menetelmän avulla voidaan optimoida ja tasapainottaa sähköisen liikenteen latausverkoston investointeja huomioiden mahdolliset tekniset rajoitteet ja asiakasvirrat. Toisaalta järkevällä latausasemien sijoittamisella voidaan vaikuttaa siihen miten sähköisiä ajoneuvoja – omia tai yhteiskäyttöautoja – käytetään osana matkaketjuja. AC2SG:n kehittämiä ohjelmistoja ja suunnittelupalvelua on hyödynnetty sekä Suomessa kasvukäytävillä että ulkomailla latausverkoston suunnittelussa.

Kyyti Group on puolestaan kehittänyt erilaisia liikkumisen palveluita (Mobility-as-a-Serivce). Näistä merkittävin on dynaamisesti skaalautuva matkojen organisointi ja yhdistäminen eri ajoneuvoilla kuten takseilla ja minibusseilla. Tämä helppokäyttöinen kyydinjakopalvelu integroituu myös luontevasti osaksi älykästä matkaketjua, joten se on erinomainen ratkaisu viimeisen tai ensimmäisen kilometrin liikkumistarpeisiin sekä täydentämään julkista liikennettä harvemmin asutuilla alueilla ja ruuhka-ajan ulkopuolella. Osoituksen tästä potentiaalista, Kyyti aloitti hankkeen aikana yhteistyön Sveitsin johtavan bussiyhtiön Postbusin kanssa heidän verkostoa täydentävän palvelun kehittämiseksi Bruggin alueella.

Liikennevirta Oy tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja sähköisten ajoneuvojen lataamiseen skaalautuen kuluttajien kotilatauksesta sekä taloyhtiöiden ja yritysten palvelupaketeista aina laajoihin valtakunnallisiin julkisen latauksen kokonaispalveluihin asti. Hankkeen aikana yritys on laajentanut palvelutarjoamaansa kattamaan myös kokonaisvaltaiset älykkäät sähköisten bussien latauspalvelut. Kehitetyt ratkaisut mahdollistavat helpon siirtymän linja-autoliikenteen sähköistämiselle ja latausten hallinnalle.

Lisätietoja:

Tero Haahtela
Projektipäällikkö
tero.haahtela@aalto.fi
+358 50 5771690
Smart Commuting – hanke
Department of Industrial Engineering and Management
Aalto University