Yksi yhtenäinen työmarkkina-alue

Valtion ja Suomen kasvukäytävän välisen kasvusopimuksen tavoitteena on Suomen kasvukäytävän toiminnallisen kokonaisuuden kehittäminen siten, että kasvukäytävä yhä vahvemmin muodostaa yhtenäisen työmarkkina-, liiketoiminta- ja yhteistoiminta-alueen, joka houkuttelee yrityksiä, osaajia ja kansainvälisiä sijoituksia. Mutta mitä tämä tarkoittaa tai voi tarkoittaa?

Suomen kasvukäytävä on miljoonien ihmisten päivittäisen liikkumisen ja arjen asioinnin alusta. Nopean liikkumisen, suuren väestömäärän ja laajan työpaikkatarjonnan ansiosta kasvukäytävä toimii osittain kuin suuri kaupunki. Työnantajien kannalta kasvukäytävä tarjoaa erityisen hyvän yhteisöalustan, jolla sijaitsee maan suurin yhtenäinen työvoimapooli.
Yhtenäisen työmarkkina-alueen keskeinen mahdollistaja on sisäinen liikkuvuus – ja ennen kaikkea saavutettavuus. Suomessa on useita kuntia, jotka sijaitsevat kartan perusteella hyvin keskeisillä paikoilla, mutta joiden saavutettavuus on huono. Huonon saavutettavuuden syinä voivat olla joko huono liikenneinfra tai huonot liikenneyhteydet.
Kasvukäytävällä pendelöi erimittaisia matkoja eri suuntiin jo yli 300.000 henkilöä päivittäin. Kulkijoiden määrä lisääntyy koko ajan, sillä työn luonne muuttuu. Yhä useampi uusi työpaikka syntyy niille tehtäväalueille, jotka eivät edellytä säännöllistä läsnäoloa aamu kahdeksasta iltaneljään. Etätyön mahdollisuudet kasvavat myös uusien työvälineiden ansiosta. Työntekijöiltä edellytetään joustavuutta; samaa joustavuutta edellytetään myös työnantajilta.

Työn joustavuus on keskeinen kilpailukykyyn vaikuttava asia monilla eri toimialoilla. Samaa joustavuutta vaaditaan myös julkiselta sektorilta – niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista. Vaikka työttömyys on vielä aivan liian korkealla, tulemme jatkossa varmasti kilpailemaan hyvästä työvoimasta. Jo tänään, aika monessa tehtävässä on puute ammattitaitoisista tekijöistä. Työpaikan saavutettavuus ja työn joustavuus ovat aivan varmasti korostuvia kilpailukykytekijöitä.
Hämeenlinnan kaupunki haluaa olla haluttu työpaikka ja hyvä työnantaja. Olemme todenneet Suomen kasvukäytävän merkityksen monella eri tavalla. Kaupunginvaltuuston hyväksymän vision mukaan ”Hämeenlinna on elinvoimainen, turvallinen ja aito kulttuurikaupunki Suomen kasvukäytävällä”.
Hyödyntääksemme sijaintiamme ja asemaamme hyvänä työnantajana olemme päättäneet muutamasta työtä helpottavasta ratkaisusta. Etätyö on ollut mahdollista jo pitkään, mutta varsin rajattuna. Nyt etätyön määrää tai päiviä ei enää rajata, vaan työntekijä ja esimies voivat keskenään sopia asiasta. Aika moni työntekijämme kulkee töihin toisesta kunnasta tai kaupungista. Tältä osin olemme halunneet helpottaa työssäkäyntiä niin, että työmatka-aika yhteen suuntaan katsotaan työajaksi, mikäli asianomainen voi tehdä työtään julkisissa liikennevälineissä. Asian mahdollistaa myös se, että hankimme vain kannettavia tietokoneita ja älypuhelimia. Vain erityistapauksessa ostetaan pöytäkone.
Asunto Suomen kasvukäytävällä lisää perheiden toimeentuloon liittyvää turvallisuutta. Pendelöinti on aito mahdollisuus silloinkin, kun uusi työpaikka on tarpeen syystä tai toisesta.

Kirjoittaja Juha Isosuo on Hämeenlinnan kaupungin apulaiskaupunginjohtaja.