Suomen kasvukäytävä -verkoston ohjausryhmä kokoontui 28.9.

Kasvukäytävätyön jatkosta ohjausryhmä linjasi seuraavaa:
– Kasvukäytävälle palkataan määräaikainen työntekijä verkoston hallinnointia varten projektijohtajan ja projektisihteerin siirtyessä muihin tehtäviin.
– Hämeenlinnan kaupungin organisaatiossa kasvukäytäväasioista vastaa edelleen apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo.
Käytännön kysymyksissä auttaa Ismo Hannula / Kehittämispalvelut siihen saakka kunnes projektityöntekijän rekrytointi saadaan tehtyä.
ismo.hannula@hameenlinna.fi
– Ohjausryhmä päätti käynnistää kasvukäytävän strategiatyön, joka valmistuu kevättalvella 2017.
Tämän KASVUKÄYTÄVÄ 2.0 -työn kautta suunnitellaan kasvukäytävän tulevaisuuskuva, tulevaisuuden uudet työmuodot sekä luova uudenlainen organisaatiomuoto.
– Työhön osallistetaan ohjausryhmää laajempi joukko toimijoita ja vaikuttajia, myös elinkeinoelämän piiristä.
– Työn perusteella kasvukäytävän jatkovaihetta koskeva päätöksenteko päästään jäsenorganisaatioissa suorittamaan kevään aikana. Uudessa muodossaan kasvukäytävätyö on valmis starttaamaan 1.9.2017 alkaen.