Vuonna 2013 muodostettiin kasvukäytävän kehittämistyötä edistämään uudenlainen yhteistyöverkosto, jonka jäseninä ovat alueen 20 kaupunkia ja kuntaa, alueen kaikki kolme maakuntaliittoa sekä kaikki neljä kauppakamaria. Lisäksi verkostotyössä ovat mukana työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.